PRIVACY VERKLARING Primitive Gym

Primitive Gym gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk (3845 CA) aan de Drielandendreef 34, hierna te noemen “Primitive Gym” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Primitive Gym verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Primitive Gym u over de manier waarop Primitive Gym uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Primitive Gym worden aangeboden op https://www.primitivegym.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

  1. Doel Primitive Gym verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van https://www.primitivegym.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Primitive Gym gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Primitive Gym.
  2. Klantenservice U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Primitive Gym registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Primitive Gym gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
  3. Prijsvragen Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Primitive Gym om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.
  4. Social media Op sommige plekken op https://www.primitivegym.nl, kunt u met uw social media- account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Primitive Gym krijgt geen toegang tot uw social media-account.
  5. Primtive Gym App Primtive Gym gebruikt uw gegevens (naam en e-mailadres) voor de Primitive Gym App.
  6. Andere doeleinden Tot slot kan Primitive Gym uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Primitive Gym geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Primitive Gym voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Primitive Gym een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Primitive Gym op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Primitive Gym maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Primitive Gym ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@primitivegym.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Primitive Gym tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://www.primitivegym.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Primitive Gym

1. Primitive Gym heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Primitive Gym verwerkt ten behoeve van https://www.primitivegym.nl. Primitive Gym accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Primitive Gym bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://www.primitivegym.nl, tenzij Primitive Gym op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Primitive Gym behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://www.primitivegym.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://www.primitivegym.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://www.primitivegym.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 28-05-2018.