Geleide adem sessies

Geleide adem sessies 

Onder begeleiding van Myron Jacobs

Sessie 1 – 27 min

Sessie 2 – 24 min

Sessie 3 – 20 min

Sessie 4 – 22 min

Sessie 5 – 24 min

Sessie 6 – 23 min

Sessie 7 – 20 min

Sessie 8 – 30 min

Sessie 9 – 33 min

Sessie 10 – 29 min

Sessie 11 – 30 min

Sessie 12 – 29 min

Sessie 13 -30 min

ONZE ABONNEMENTEN